Уеб новини

Мястото, на което ще научите актуални събития, новини и тенденции от нашия свят и в уеб пространството

Актуални събития, новости и тенденции от нашия свят

цветовете и дизайна

Цветовете и дизайна

Изследване показва, че 93% от потребителите биха закупили дадена стока, повлияни единствено от цветовата композиция. Ето как въздействат основните цветове в изграждането на дизайн.

Виж още
психология на уеб дизайна

Психология на уеб дизайна

Психология на уеб дизайна – мощен инструмент, с който може да се повлияе на потребителя на подсъзнателно ниво. Изразява се в това той да изпълни такива действия, които биха подобрили маркетинговите резултати. Добрият уеб дизайнер знае как да направи така, че да въздейства на потребителя.

Виж още