Logo design

Octo8 – Консултантска компания

Логото на консултантската компания се състои от стилизирана версия на името и, като в буквите „O“ и „c“ е скрита 8-цата от името. В буквата „О“ е добавен елемент от 2 ръце, напомнящ за безпроблемната работа с тях.

Вижте всичко изградено за бранда

Now is the time for your new idea!

By sending your inquiry, you automatically receive a small gift from us:

5% discount