Logo design

Изберете “Терминал България”, вместо Терминал 2

Логото е изработено от чрез стилизация на първата буква от името на организацията с елемент на нейното изчезване, напомнящ напускащите България млади хора.

Вижте всичко изградено за бранда

Now is the time for your new idea!

By sending your inquiry, you automatically receive a small gift from us:

5% discount