Logo design

Изберете “Терминал България”, вместо Терминал 2

Логото е изработено от чрез стилизация на първата буква от името на организацията с елемент на нейното изчезване, напомнящ напускащите България млади хора.

Вижте всичко изградено за бранда

More from our portfolio

Now is the time for your new idea!

By sending your inquiry, you automatically receive a small gift from us:

5% discount