Total design

Терминал България – Тотал дизайн

“Терминал България” е неправителствена организация, създадена в София. Основният аспект на дейността и е да информира младите хора в България за всички възможност за личностно и професионално развитие, с цел избор на страната ни, вместо на Терминал 2.
Логото е изработено от чрез стилизация на първата буква от името на организацията с елемент на нейното изчезване, напомнящ напускащите България млади хора.
Част от печатните материали, изготвени за Терминал България.
Част от авторското съдържание за Facebook и Instagram, изготвенo за Терминал България.

More from our portfolio

Now is the time for your new idea!

By sending your inquiry, you automatically receive a small gift from us:

5% discount