Expect the new web service from the directors of Buddubbaz Tape Company

Directors Stefan and Petko from Buddubbaz Tape Company add another service to their portfolio.
уеб новини събития новости Buddubbaz Tape Company

Наградените за най-добри режисьори за 2018г. Стефан Маринов и Петко Андонов избраха екипа ни за реализацията на новия им онлайн проект – модерна платформа за търсене и предлагане на работа в областта на професионалното заснемане и монтаж.

Новият проект включва в себе си редица функционалности за управление на кандидатствания, предложени оферти, личен дашборд за всеки кандидат или работодател и още много функционалности, които ще представим в най-кратки срокове.

Очаквайте повече информация скоро.

Subscribe for more

Now is the time for your new idea!

By sending your inquiry, you automatically receive a small gift from us:

5% discount